PARAFIA

 


 

W roku 1934 ks. Proboszcz Jan Fijałkowski w celu ratowania kościoła położył nowe fundamenty, usunął zagrożone ściany oraz zbudował nową wieże i dwie boczne kruchty.

W roku 1938 wizytował parafię ks. Biskup Kazimierz Tomczak. Podczas drugiej wojny światowej kościół stał się miejscem schronienia dla prześladowanej ludności.

W roku 1941 Niemcy aresztowali ks. Jana Fijałkowskiego, wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam w następnym roku, w dniu 23 kwietnia 1942 zginął.

Po zakończeniu wojny proboszczem parafii został ks. Franciszek Stolarczyk.

W latach 1959 – 1971 ks. Jan Głowacki, młody, energiczny proboszcz zasłużył się bardzo dla odnowy życia religijnego w parafii organizując misje parafialne. Odrestaurował zabytkowy ołtarz w Rychłocicach, w kościele parafialnym założył nowy strop, nową polichromię, nowe stacje Drogi Krzyżowej, wybudował także nowy budynek parafialny.

Od roku 1971 proboszczem parafii został ks. Antoni  Supadły, który również, energicznie zajął się parafią. Zakupił nowe dzwony dla kościoła parafialnego oraz zbudował nowe urządzenia pod dzwony w kościele w Rychłocicach. Odrestaurował ołtarze św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zradiofonizował kościoły w Brzykowie i Rychłocicach.  Pokrył blachą ocynkowaną,  dach plebani i zainstalował centralne ogrzewanie.

W roku 1973 odbyła się wizytacja pasterska i uroczystość Nawiedzenia parafii przez obraz – kopię Matki Bożej Częstochowskiej.

Nowy proboszcz ks. Jan Śmiałkowski przybył do parafii w dniu 2 lipca 1978 roku. Przeprowadził szereg prac w kościele parafialnym w Brzykowie.  Do najważniejszych należy wymienić: nowe tabernakulum i nowe umeblowanie oraz uporządkowanie kancelarii parafialnej. Umieszczenie pamiątkowej tablicy miedzianej na istniejącym krzyżu, postawionym na miejscu dawnego kościoła i kaplicy.

W roku 1980 odbyła się wizytacja parafii przez ks. biskupa Jana Kulika. W grudniu 1981 roku odbyły się misje święte maryjne celem przygotowania parafii na Jansogórski Jubileusz.

Dla kościoła w Rychłocicach zostało zakupione: nowe tabernakulum oraz nowe organy elektronowe.

Od roku 2000 proboszczem parafii został mianowany ks. Józef Grabarczyk. Ogrodził teren plebanii ażurowym, betonowym płotem. Zmienił centralne ogrzewanie wraz z piecem oraz zamontował nową stolarkę okienną.

W latach 2003 – 2011 proboszczem parafii był ks. Bogdan Jeleń. Jego staraniem, przy ogromnym zaangażowaniu parafian gruntownie wyremontowano wnętrze kościoła parafialnego w Brzykowie: założono nową posadzkę, wykonano w większej części nowe ławki, odmalowano wnętrze oraz odrestaurowano dwa boczne zabytkowe ołtarze. Pomalowano fasadę kościoła i założono nocne podświetlenie świątyni.

W latach 2011 - 2022 proboszczem parafii był ks. mgr Piotr Siech.