NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce już od średniowiecza. To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający przybycie Jezusa do Jerozolimy. Jak podają wszyscy czterej ewangeliści było to przybycie uroczyste i triumfalne. Wjeżdżającego Chrystusa witały tłumy rzucając na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

W dniu 1 kwietnia 2012r. Mszę św. o godz. 12 w kościele parafialnym w Brzykowie poprzedziła procesja z palmami wielkanocnymi oraz ich poświęcenie. O ile zwyczaj procesji palmowych pochodzi z początków IV wieku naszej ery, o tyle zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku.

Tego dnia również dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały od księdza Proboszcza pobłogosławione i poświęcone swoje pierwsze modlitewniki.