Niedziela Palmowa

„A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

Hosanna Synowi Dawida.

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

Hosanna na wysokościach.”

 

Niedziela Palmowa to pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Obchodzona jest na pamiątkę wydarzenia opisywanego w Ewangelii - uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zgodnie ze zwyczajem tego dnia parafianie przynieśli do kościoła palemki do poświęcenia, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Przynosząc palmy do kościoła i symbolicznie witając Chrystusa upamiętniamy nie tylko wydarzenia sprzed wieków, ale jednocześnie pokazujemy, że każdy z nas kroczy wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta.