Chwalcie łąki umajone!

Wiara oraz nasza głęboka polska tradycja splatają miesiąc maj z cudowną obecnością Matki Najświętszej w naszym życiu. Tradycyjnie już od początku maja w naszej parafii gromadzimy się przy kapliczkach w poszczególnych sołectwach na mszy św., aby w duchu wiary i miłości do naszej Matki, wyśpiewać Jej w strofach Litanii Loretańskiej wspaniałe komplementy i pieśni ku Jej czci. Nasze nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej połączone są z modlitwą o urodzaje i poświęceniem pól.