Odpust ku czci św. Anny w parafii Brzyków

Dzień 26 lipca obchodzony jest w parafii św. Jana Chrzciciela w Brzykowie jako odpust ku czci św. Anny, jako drugiego tytułu kościoła parafialnego. Tegoroczne święto miało podwójny charakter. Drugą okolicznością do świętowania było poświęcenie kościoła filialnego w Rychłocicach po jego renowacji.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. abp Władysława Ziółka w zabytkowym kościele w Rychłocicach, który w ciągu ostatnich pięciu lat był gruntownie remontowany. Ks. Arcybiskup poświęcił odrestaurowane części kościoła: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ambonę, stacje drogi krzyżowej, odnowioną malaturę wnętrza, stolarkę okienną i drzwiową oraz nowy dach wykonany z gontu a następnie skierował do wiernych pasterskie słowo. Powołując się na słowa świętego Pawła, zawarte w 1 liście do Koryntian ("Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście."), podkreślał jak ważne jest zabieganie o sprawy duchowe, i pielęgnowanie własnej, wewnętrznej świątyni. W dalszej części homilii 

przywołał postać św. Anny i wskazał narzędzia do osiągnięcia duchowej równowagi,

które przyczyniają się do wewnętrznego wzrostu i doskonałości a mianowicie Przykazania Boże.

Podkreślił też troskę wspólnoty parafialnej o świątynię i podziękował za nią.

Warto wspomnieć, że pierwsze wzmianki o drewnianym kościele w Rychłocicach pochodzą z roku 1448. Spłonął on w pierwszej połowie XVIII wieku a na jego miejscu wybudowano drugi, który przetrwał w bardzo złym stanie do roku 1913. W tymże roku rozebrano go do fundamentu i przy użyciu starego i nowego drewna odbudowano go w tej samej formie jako trzeci kościół. Poświęcono go w roku 1918. Dlatego w setną rocznicę odbudowy i poświęcenia, po gruntownej renowacji poświęcił go Jego Ekscelencja Ks. abp Władysław Ziółek.

Po uroczystościach w kościele w Rychłocicach, Ksiądz Arcybiskup udał się do Brzykowa, gdzie przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w kościele parafialny. W południowej Liturgii wzięli udział kapłani pracujący w parafii, księża z dekanatu widawskiego oraz wierni świeccy. Tutaj, Ks. Arcybiskup w homilii wskazał jak ważne jest budowanie więzi między parafianami a także podkreślił wagę wspólnego świętowania uroczystości parafialnych. Po Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna, po której wierni odśpiewali dziękczynne Te Deum.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 26 lipca obchodzony jest w parafii św. Jana Chrzciciela w Brzykowie jako odpust ku czci św. Anny, jako drugiego tytułu kościoła parafialnego. Tegoroczne święto miało podwójny charakter. Drugą okolicznością do świętowania było poświęcenie kościoła filialnego w Rychłocicach po jego renowacji.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. abp Władysława Ziółka w zabytkowym kościele w Rychłocicach, który w ciągu ostatnich pięciu lat był gruntownie remontowany. Ks. Arcybiskup poświęcił odrestaurowane części kościoła: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ambonę, stacje drogi krzyżowej, odnowioną malaturę wnętrza, stolarkę okienną i drzwiową oraz nowy dach wykonany z gontu a następnie skierował do wiernych pasterskie słowo. Powołując się na słowa świętego Pawła, zawarte w 1 liście do Koryntian ("Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście."), podkreślał jak ważne jest zabieganie o sprawy duchowe, i pielęgnowanie własnej, wewnętrznej świątyni. W dalszej części homilii przywołał postać św. Anny i wskazał narzędzia do osiągnięcia duchowej równowagi, które przyczyniają się do wewnętrznego wzrostu i doskonałości a mianowicie Przykazania Boże. Podkreślił też troskę wspólnoty parafialnej o świątynię i podziękował za nią.

Warto wspomnieć, że pierwsze wzmianki o drewnianym kościele w Rychłocicach pochodzą z roku 1448. Spłonął on w pierwszej połowie XVIII wieku a na jego miejscu wybudowano drugi, który przetrwał w bardzo złym stanie do roku 1913. W tymże roku rozebrano go do fundamentu i przy użyciu starego i nowego drewna odbudowano go w tej samej formie jako trzeci kościół. Poświęcono go w roku 1918. Dlatego w setną rocznicę odbudowy i poświęcenia, po gruntownej renowacji poświęcił go Jego Ekscelencja Ks. abp Władysław Ziółek.

Po uroczystościach w kościele w Rychłocicach, Ksiądz Arcybiskup udał się do Brzykowa, gdzie przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w kościele parafialny. W południowej Liturgii wzięli udział kapłani pracujący w parafii, księża z dekanatu widawskiego oraz wierni świeccy. Tutaj, Ks. Arcybiskup w homilii wskazał jak ważne jest budowanie więzi między parafianami a także podkreślił wagę wspólnego świętowania uroczystości parafialnych. Po Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna, po której wierni odśpiewali dziękczynne Te Deum.