SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z CZYNNOŚCI DUSZPASTERSKICH w r. 2019:

I. 1. ŚLUBY –13;

2. POGRZEBY – 29;

3. CHRZTY – 24;

4. BIERZMOWANIE – 41.

II. CHORZY I STARSI ODWIEDZANI W DOMACH CO MIESIĄC – ok. 25 osób.

III. INWESTYCJE:

  1. 1. Brzyków:
  1. malowanie prezbiterium kościoła w Brzykowie;
  2. zakup nowego wzmacniacza i naprawa starego wzmacniacza nagłośnienia kościoła w Brzykowie;
  3. uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich kościoła w Brzykowie;
  4. naprawa uziemienia i naprawa oświetlenia zewnętrznego kościoła w Brzykowie;
  5. Zakończenie II etapu renowacji zabytkowego z 1750 r. ołtarza głównego kościoła w Brzykowie.
  1. Utwardzenie podwórza plebanii tłuczniem i obrzeżami, dokończenie chodników z kostki i wykonanie nowych schodów ganku plebanii;
  2. Remont spękanych ścian czterech pomieszczeń na parterze plebanii.
  3. Zakup nowego nagłośnienia do procesji i uroczystości Wszystkich św.

2.2. Rychłocice:

  1. Zakończenie i rozliczenie renowacji stolarki drzwiowej i okiennej kościoła w Rychłocicach;

Renowacja żyrandola i wiecznej lampy kościoła w Rychłocicach