KONTAKT

ks. Jacek Gładysz

Brzyków 9

98-170 Widawa

tel 43 672 31 22

 

Nr rach. bankowego parafii

87 9279 0007 0041 4940 2000 0010 SGB o/WIDAWA