Konserwacja drewnianej podłogi kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłocicach (XVIII w.)

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza
Nazwa zadania: „Konserwacja drewnianej podłogi kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłocicach (XVIII w.)”

Dofinansowanie: 150 000,00 zł
Całkowita wartość: 153 500,00 zł