BIEŻĄCE
Parafia Brzyków beneficjentem środków z Funduszu Leśnego

 
Piknik- Drewno jest z lasu już w ten weekend Brzykowie
  • W sobotę ambona została zabrana do renowacji. Przewidywany czas wykonania pracy to marzec – kwiecień przyszłego roku.
 
Odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela

Tradycyjnie w dniu 24 czerwca świętowaliśmy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, syna wcześniej bezpłodnej Elżbiety i kapłana Zachariasza - Patrona naszej parafii. Św. Jan Chrzciciel przyszedł na świat 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim, leżącym ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Bóg powierzył
św. Janowi Chrzcicielowi szczególną misję wskazania i zapowiedzenia Chrystusa jako Zbawiciela świata. Spełnił swą powinność nad Jordanem, gdy wśród tłumu grzeszników rozpoznał Jezusa i ochrzcił go wodą. W dzień Odpustu Parafialnego szczególnie uroczyście przeżywaliśmy sumę odpustową z procesją eucharystyczną wokół kościoła, której po raz pierwszy w historii parafii przewodniczył i wygłosił homilie bp. Ireneusz Pękalski. Na zakończenie uroczystości z racji zbliżających się
imienin bp. Ireneusza Pękalskiego delegacja parafian z Brzykowa złożyła serdeczne życzenia Solenizantowi.

 
Parafia Brzyków

 

Parafię Brzyków erygował w poł. XV wieku abp gnieźnieński Wincenty Kot z Dębna. Pierwszy kościół w Brzykowie,

konsekrowany w 1601 r. przez bp. przemyskiego Macieja Pstrokońskiego, został wzniesiony z drewna i przetrwał do

końca XVIII wieku. Obok tego kościoła wzniesiono w 1625 r. kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela. Gdy stary kościół przestał

spełniać swe funkcje, kaplica służyła jako miejsce odprawiania nabożeństw i posług religijnych. W 1860 r. z inicjatywy

ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Jany przystąpiono do budowy murowanego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Kamień węgielny poświęcił ks. Michał Jarmicki, dziekan dekanatu szadkowskiego. Budowę świątyni przerwał wybuch

powstania styczniowego. Ks. Kazimierz Jany, kapelan w oddziale powstańczym Makarego Drohomireckiego, zginął 15

lutego 1863 r. Budowę kościoła parafialnego dokończono w roku 1872. Jego poświęcenia dokonał ks. Maciej Ochędalski,

dziekan dekanatu łaskiego. W 1886 r. parafię Brzyków wizytował bp Aleksander Kazimierz Bereśniewicz, a w 1906 r.

bp Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, ordynariusz włocławsko-kaliski. W międzyczasie wybudowano nowe prezbiterium i

powiększono zakrystię, odnowiono ołtarz główny, dach pokryto blachą. W 1912 r. z inicjatywy ks. Edwarda Gruszczyńskiego

zbudowano drewnianą dzwonnicę. Wybuch I wojny światowej przeszkodził w kontynuowaniu prac remontowo-budowlanych

. W 1927 r. parafia Brzyków została włączona do diecezji łódzkiej. Kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela rozebrano w 1928 r.

Dziś na miejscu pierwszego kościoła oraz kaplicy stoi krzyż. Niebawem rozpoczęto budowę nowej plebanii. W 1934 r. dzięki

inicjatywie ks. proboszcza Jana Fijałkowskiego wyremontowano fundamenty i ściany kościoła, a także wzniesiono nową wieżę i dwie boczne kruchty. W 1941 r. okupanci niemieccy aresztowali ks. Jana Fijałkowskiego i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie w następnym roku zginął. Po zakończeniu wojny proboszczem w Brzykowie został ks. Franciszek Solarczyk. W latach 1959-71 obowiązki proboszcza pełnił ks. Jan Głowacki, który zasłużył się dla odnowy życia religijnego w parafii. Kolejni proboszczowie - ks. Antoni Supady (1971-1978), ks. Jan Smiałkowski (1978-2001), ks. Józef Grabarczyk (2001-2003) - również przyczynili się do wzrostu życia religijnego wspólnoty oraz przeprowadzili różne prace w kościele. Od 2003 r. do 2011r. proboszczem był ks. kan. Bogdan Jeleń; a od 2011r. do 2022r. proboszczem był ks. Piotr Siech.