Betlejemskie Światło Pokoju 2023

Historia zaczyna się w Betlejem, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku (już przez ponad 30 lat) odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień obiega świat.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W niedzielę 17 grudnia harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali lampion ze Światłem do naszej parafii. Wierni mieli możliwość zabrania płomienia do swoich domów za pomocą świec lub lampionów.

Tegoroczne hasło: „Czyńmy pokój” nawiązuje do obecnych konfliktów zbrojnych, obaw i lęków towarzyszących ludziom. Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest pokój oraz ukazania różnych jego wymiarów.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)