ŚLUB

Pierwszym krokiem jaki powinni poczynić narzeczeni, gdy zdecydują się na zawarcie kościelnego związku małżeńskiego, jest rezerwacja terminu i godziny ślubu. W tym celu zgłaszają się do kancelarii parafialnej około roku wcześniej, przed zaplanowany ślubem, w celu dokonania rezerwacji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego gminy, na której terenie zamieszkuje narzeczony lub narzeczona (do wyboru), nie prędzej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem, w celu sporządzenia: zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (konkordatowego).

Następnie  narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu sporządzenia protokołu badania kanoniczno – duszpasterskiego, na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi w parafii narzeczonego i narzeczonej, z następującymi dokumentami:

  • dowodami osobistymi,
  • świadectwami chrztu z parafii gdzie byli ochrzczeni (świadectwo takie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia i musi zawierać adnotację, że jest „Do ślubu kościelnego” i które stwierdza stan wolny narzeczonych);
  • świadectwami bierzmowania (jeśli adnotacja o bierzmowaniu nie znajduje się na świadectwie chrztu),
  • zaświadczeniami o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, bądź katechezy przedmałżeńskiej na poziomie szkoły średniej;
  • w wypadku wdowców: aktem zgonu współmałżonka;
  • zaświadczeniami z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (w wypadku tzw. małżeństw konkordatowych).

Przy sporządzaniu protokołu narzeczeni zostaną poinformowani o dalszych procedurach, do których należy wygłoszenie zapowiedzi i dwukrotne odbycie spowiedzi oraz spisanie aktu małżeństwa.