Ministranci

„Ministrare” znaczy „służyć”.

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej.

 1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy Świętej.
 2. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Zasady Ministranta:

 1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
 2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię
 3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
 4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci
 5. Wypełnia nakazy Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”
 6. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna
 7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia
 8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
 9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
 10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu

Poza zasadami, wg których powinien się stosować w całym swoim życiu, ministrant – i nie tylko, również cała służba liturgiczna – odmawia przed i po Mszy Św. modlitwę.

Kto może zostać ministrantem i lektorem?
Każdy, który sercem i swoimi zdolnościami chce służyć Bogu podczas liturgii.
Jak można to zrobić?
Zgłosić się osobiście do Księdza Proboszcza.