CHRZEST

W celu dopełnienia formalności związanych z chrztem dziecka, do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice dziecka, jeden z rodziców lub prawny opiekun z następującymi dokumentami:

  • odpis skrócony aktu urodzenia z USC (do wglądu),
  • dane kandydatów na rodziców chrzestnych: imiona, nazwiska, dokładne adresy zamieszkania i daty urodzenia (bądź wiek).

Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie wierzący i praktykujący katolicy. Winni mieć ukończony 16 rok życia i przyjęty sakrament bierzmowania. Kandydaci na rodziców chrzestnych jeśli nie są stanu wolnego (kawaler, panna), muszą stanowić małżeństwo katolickie (ślub kościelny). Osoby żyjące w konkubinacie, jak również żyjące w związku cywilnym, nie mogą być rodzicami chrzestnymi.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia spowiedzi przed chrztem dziecka oraz do przedstawienia zaświadczeń z parafii zamieszkania, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być rodzicami chrzestnymi.

Chrzty odbywają się zwykle w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z ks. Proboszczem.