Sakrament bierzmowania

Dzisiaj, w niedzielę 7 maja o godz.12 w naszej parafii miała miejsce piękna uroczystość. Młodzież z naszej Parafia Jana Chrzciciela w Brzykowie przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Marek Marczak – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Po przywitaniu biskupa przez księdza proboszcza, przedstawiciele rodziców poprosili księdza biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. To samo uczynił ks. proboszcz oraz sami kandydaci.

Podczas homilii ks. biskup zwrócił się do rodziców i wszystkich bliskich, którzy towarzyszyli kandydatom, aby wspierali tych młodych ludzi, byli zawsze blisko nich i własnym życiem dawali im przykład żywej wiary.

Po homilii ksiądz biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów. Następnie nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców.

W dalszej części Mszy św. w procesji z darami młodzież przyniosła wodę i wino oraz chleb.

Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania biskupowi, duszpasterzom, katechetom i rodzicom.